Rozbudowa robota mobilnego śledzącego linię o dodatkowe moduły

Rozbudowa robota mobilnego śledzącego linię o dodatkowe moduły

Do istniejącego robota mobilnego zostaną zamontowane czujniki odległości (HC-SR04), które będą pozwalały na zatrzymywanie się robota w zadanej odległości od przeszkody i zmianę jego trajektorii ruchu. Dodatkowo robot zostanie wyposażony w czujnik podczerwieni (TSOP2236), dzięki czemu będzie możliwe jego zdalne sterowanie poprzez uniwersalny pilot.