IV Piknik Naukowy Wydziału Technologii i Edukacji 28.05.2016r.