Linia produkcyjna mieszania płynów

Linia produkcyjna mieszania płynów

Projekt będzie polegał na stworzeniu maszyny, której zadaniem będzie mieszanie ze sobą dwóch płynów w sposób automatyczny. W dwóch zbiornikach będą znajdować się różne ciecze które za pomocą pomp będą transportowane poprzez łącze rurowe do zbiornika głównego. Zbiornik główny będzie wyposażony w mieszadło, które zależnie od wybranego trybu pracy przez użytkownika będzie mieszać z odpowiednim czasem płyny by po wymieszaniu poprzez użycie elektrozaworu pozbyć się gotowej mieszaniny poprzez jej wylanie. Należy zauważyć, że owe urządzenie zostanie wyposażone w system zabezpieczeń oraz możliwość wyboru między innymi stosunku mieszania płynów ze sobą. W projekcie zostaną wykorzystane jedne z nowszych rozwiązań technicznych, między innymi wykorzystanie platformy arduino a także rozwiązania spotykane w urządzeniach jakie stosowane są w firmach gdzie występuje proces mieszania płynów. W projekcie zostaną wykorzystane rozwiązania, które ułatwią jego użytkowanie . Poprzez wykorzystanie podświetlanych przełączników panel sterujący będzie łatwy w obsłudze dla użytkownika a wspomniana platforma arduino jaką wykorzystamy pozwoli na ewentualne dalsze rozbudowanie projektu bądź wprowadzenie szybkich zmian.