Robot kroczący – pająk (Spider Quad Robot)

Robot kroczący – pająk (Spider Quad Robot)

Przedmiotem projektu będzie czworonożny robot kroczący, którego ruch opierać się ma na obliczeniach pozycji serwomechanizmów i programowalnej sekwencji ruchów nóg przy pomocy mikroprocesorowego sterowania poprzez mikrokontroler. Powiązanie mikrokontrolera z bezprzewodowym modułem Bluetooth będzie umożliwiać aktywną kontrolę nad pozycją i stanem robota.
Konstrukcja robota zostanie zaprojektowana w programie CAD, a następnie wykonana z materiałów metalowych, ku zwiększeniu stabilności ramy, która przenosić będzie obciążenia.
Wykonanie tego projektu umożliwi wykonanie badań nad zagadnieniami takimi jak skomputeryzowane systemy lokomocyjne.
Prezentowany przez nas projekt będzie miał wiele możliwości rozbudowy, które przewidujemy w przyszłości. Instalacja systemów czujników oraz systemów wizyjnych pozwoli na dokonanie bardziej skomplikowanych działań badawczych na temat skojarzenia systemów dyskretnych.