Sześcio-kołowy robot-łazik (w trakcie realizacji)

Sześcio-kołowy robot-łazik (w trakcie realizacji)

Przedmiotem projektu będzie sześcio-kołowy robot-łazik z napędem na wszystkie koła. Koła zamontowane będą na niezależnym zawieszeniu, które będzie miało możliwość zmiany prześwitu robota-łazika oraz pokonywanie przeszkód terenowych. Robot będzie posiadać dwa robotyczne ramiona zakończone chwytakami które dadzą możliwość pobierania próbek, czy chwytania przedmiotów. Zasilanie robota-łazika będzie możliwe poprzez zastosowanie akumulatorów żelowych. Przewidywany czas pracy będzie wynosił około 1 godzinę. Robot łazik będzie wyposażony kamerę rejestrującą obraz video, także w podczerwieni w ciemnych pomieszczeniach i system rozpoznawania twarzy ludzi. Ruch ramion robota opierać się ma na programowalnej sekwencji ruchów silników przy pomocy mikroprocesorowego sterowania poprzez mikrokontroler.
Łazik będzie posiadał własne oświetlenie w postaci reflektorów oraz wyświetlacz ukazujący aktualny stan robota (stan naładowania baterii, poziom zapełnienia zasobników na substancje badane, tryb sterowania, komunikaty, itp.). Konstrukcja robota zostanie wykonana z aluminium, dla zmniejszenia masy i ku zwiększeniu stabilności ramy. Niektóre elementy zostaną zaprojektowane w programie Solidworks, a następnie wydrukowane na drukarce 3D. Wykonanie tego projektu umożliwi przeprowadzenie badań nad zagadnieniami takimi jak skomputeryzowane systemy badawcze.
„Sercem” robota-łazika będzie mikrokomputer z systemem linux, do którego będą podłączone urządzenia wykonawcze w postaci sterowników, silników, mikrokontrolerów i pozostałych zewnętrznych urządzeń. Program do sterowania pracą łazika i jego systemów zostanie napisany w języku wysokiego poziomu Python.
Uważamy, że prezentowany przez nas projekt będzie miał wiele możliwości rozbudowy dzięki swoim rozmiarom oraz zaawansowanej budowie. Na rozwój duży wpływ będzie miał fakt, że mamy liczną grupę projektową i każdy z nas posiada wiele świeżych pomysłów. Projekt może służyć jako robot demonstracyjny przy różnych okazjach związanych z promowaniem Politechniki Koszalińskiej i Koła Naukowego (dni otwarte, pikniki naukowe). Proponowany projekt nie będzie wykorzystywany w realizacji prac dyplomowych na Wydziale Technologii i Edukacji.